content-page.php

Contact

 


Heeft u een vraag?
Wilt u een reactie sturen?
Wilt u onze nieuwsaankondigingen ontvangen?
Wilt u deelnemen aan een expositie of activiteit?
Wilt u geen berichten van Kamerata meer ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar

of naar

 klaas@kamerata.nl


HET KAMERATA TEAM

Naam Huisadres telefoon E-mailadres
Paul Scholten Vilsterenkamp 28
7721WH Dalfsen
0529-433698
06-10337176
paul@kamerata.nl
Peter Hansson Schildwachtstr 26
8043CC Zwolle
06-55767246 peter@kamerata.nl
Klaas Poppens Oude Veerweg 48
8019 BH Zwolle
06-51176431

Kamerata-team:

Bankrekening Kamerata:
IBAN NL53ABNA0476456428
t.n.v. H A Poppens te Zwolle