kamerata_intro(site-intro)

Kamerata is een platform voor amateurfotografen in de regio Zwolle.
Kamerata organiseert exposities en andere aan fotografie geliëerde activiteiten zonder winstoogmerk.
Kamerata is een particulier initiatief van Klaas Poppens en Paul Scholten en is in Logo KAMERATA achtergrond transparantjuni 2012 opgericht. In 2015 is Peter Hansson tot het Kamerata-team toegetreden (zie “over Kamerata”)

——–

Laatste nieuws:

>Zie ook “Kalender”

>Expositie Paul Scholten 14 jan-19 febr 2019 in Dalfsen

>Vooraankondiging Kamerata-expositie 1-e weekend in mei 2019

>Expositie Joop Meijs: opening zaterdag 8 dec 2018 13-17 uur. Nadien telefonisch afspraak maken

Laatste nieuws