content-single.php

Niewsbrief 10_10 nov 2014

Info over de website en ander nieuws….

  • Wat betekent de website www.kamerata.nl voor u
  • Evaluatie Dollardfototrip
  • Activiteiten van het kameratateam
  • Expositieagenda

Wat kan www.kamerata.nl voor u betekenen

De website biedt u een totaaloverzicht van zowel reeds gepasseerde als ook geplande activiteiten van Kamerata. U vindt deze in de  menu’s exposities, activiteiten, nieuwsbrieven en kalender. De meest recente nieuwsberichten staan op de homepagina vermeld.

Op nagenoeg alle artikelen kunt u reageren: Klikt u op “reageer” onder het artikel, dan kunt u in een scherm uw reactie neerschrijven. Nadien niet vergeten om onderaan op “reactie plaatsen” te klikken: Uw bericht wordt dan naar en aldus naar Klaas Poppens én Paul Scholten gezonden.
Wilt u Klaas of Paul afzonderlijk benaderen: Hun mailadres staan onder het menu “Contact“.
We hopen op vele reacties en tips: Op deze wijze kunt u erg gemakkelijk en vlot ons team ondersteunen.

In het menu “Fotografen” treft u berichten en/of portfolio’s van individuele fotografen aan. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kan dat! Telkens wanneer er een nieuwe fotograaf is toegevoegd zal Kamerata dat op de homepagina vermelden. Zie voor verdere info onder “Fotografen“.

In het menu “Handel” kunt u foto’s of fotospullen te koop of gratis aanbieden. Ook is dit de plaats om bezoekers van de site te vragen of ze spullen hebben die ze wel willen missen.
Noot: Het is niet de bedoeling om hier een kruiwagen te verkopen! Uitzondering: Een kruiwagen vol foto’s….

In het menu “Links” treft u reeds een aantal links aan. Wanneer u hier een link naar een website wilt toevoegen: Stuur deze link per mail naar en motiveer uw voorstel.

Hebt u zelf iets gelezen of anderszins beleefd waarvan u denkt dat ook anderen daarvan op de hoogte dienen te zijn: Onze website kan daarvan een melding maken!

Telkens wanneer er nieuws is van het Kamerata-front(..) kunt u hiervan op de hoogte worden gebracht middels een mailbericht. Indien u dat bericht wenst (of niet meer wenst), stuur dan een mailbericht naar

Evaluatie Dollardfototrip

Deelnemers aan deze trip zijn 4 nov j.l. weer bijeen geweest: Een leermoment voor het kameratateam! Zo is o.a. gebleken, dat een keramist, “zomaar een buurvrouw” en een tekenaar/schilder prachtige foto’s kunnen maken en genoten hebben van deze trip. Het doet ons deugd dat er ook niet-fotografen op deze manier enthousiast worden voor de fotografie!
Zie voor verdere info en foto’s van deze trip dit bericht.
De volgende trip zullen we spoedig organiseren: U hoort van ons.

Activiteiten van het kameratateam

In Zwolle is een Kamera Express geopend in de George Stephensonstraat 5 (Marslanden). Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.30 – 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur. Het kameratateam heeft met het personeel kennis gemaakt en verkend of er eventuele samenwerking mogelijk is met hen. Het was een goed gesprek en er zijn wel degelijk mogelijkheden. Ze zijn o.a. bereid om samen met ons workshops te organiseren!  Binnenkort hoort u daar meer van.

Bovendien hebben we goede contacten met Keuzekamp, fotografiewinkel te Zwolle. We mogen in de winkel exposeren. Hierop komen we nog terug.

Expositieagenda

De winterexpositie in het gemeentehuis te Dalfsen gaat niet door. Wél hebben we vastgelegd, dat we begin november 2015 t/m half januari 2016 daar kunnen exposeren (zie ook het menu “kalender“): In deze periode valt tevens de nieuwjaarsreceptie waar zeer veel mensen op af komen!
Tijdens het kunstweekend in Dalfsen (1-e weekend in mei 2015) maken we weer gebruik van de Westermolen. In 2013 hebben meer dan 500 en in 2014 meer dan 900 bezoekers onze expo bezocht; dat mogen we een succes noemen. Nadere info volgt.

Tenslotte: Wilt u reageren? Dat kan hieronder: Type uw bericht en klik op “reactie plaatsen”.
Het kameratateam Klaas Poppens en Paul Scholten.