content-single.php

Nieuwsbrief 1

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Introductie, doel en werkwijze
  • Laatste nieuws

Introductie

Doel:
1.We willen (amateur-)fotografen een beter en ruimer en gevarieerder platform bieden door foto-exposities te organiseren.
2. We willen het publiek actief betrekken bij ons enthousiasme voor de fotografie.

Dit doel menen we te bereiken door:
1. onze expositie-thema’s een uitdagende/uitnodigende naam te geven en op meerdere plaatsen de exposities vooraf aan te kondigen.
2. onze foto’s op een alternatieve wijze te exposeren (anders dan “klassiek ingelijst”) waardoor de bezoekers extra aandacht aan het getoonde gaan schenken (bv. middels spiegels op de expositie “Spiegels” in 2012 in het gemeentehuis te Dalfsen)
3. de jeugd actief te betrekken bij ons werk
4. onze foto’s niet “achter het glas” te houden: Bezoekers mogen de foto’s beetpakken en nader bekijken
5. onze foto’s op voorwerpen te bevestigen die het beetpakken uitlokken
6. onze foto’s van teksten te voorzien die de bezoekers informeren over de afbeelding en de manier waarop het gemaakt is

Werkwijze:
1. Wij organiseren foto-exposities in Dalfsen, Zwolle en omgeving
2. Wij werken zonder winstoogmerk en zo goedkoop/laagdrempelig mogelijk:
Inzenders betalen een gering bedrag (meestal 10 euro) per expositie, ongeacht het aantal ingezonden foto’s..
3. Onze inzenders zijn vooralsnog vooral (oud-)fotografie-cursisten van de Muzerie te Zwolle; wij zijn met hun werk(-niveau) bekend
Ons onbekende inzenders mogen inzenden nadat wij vooraf 10 foto’s van hem/haar hebben gezien en van voldoende “niveau” hebben bevonden; dit doen we om de kwaliteit van het gebodene te bewaken. Het beoordelen van het getoonde portfolio besteden we eventueel uit aan een deskundige. Over de eindbeoordeling is Kamerata geen verantwoording schuldig.
4. Wij zijn reeds in gesprek met o.a. schilders en keramisten om op termijn gezamenlijk gemengde exposities in te richten over een bepaald thema; dit niet alleen om meer publiek te trekken doch ook om het niveau van de exposities op een hoger plan te brengen
5. Op “bemande exposities” willen we met name de jeugd activeren door ze ter plaatse onder onze begeleiding te laten fotograferen; de gemaakte foto(s) (10x15cm) kunnen terstond worden geprint, van naam voorzien, beoordeeld en opgehangen.
Deze door kinderen gemaakte foto’s zullen op een volgende door Kamerata te organiseren “kinderen-expositie” worden getoond.
In 2013 zal door kinderen worden gefotografeerd in de Dalfser Westermolen (mei) en bij de sluis Vechterweerd (juni)(tussen Dalfsen en Zwolle).
6. De “bemanning” op exposities denken/hopen we deels zelf (Kamerata- platformleden) maar ook deels door deelnemer-suppoosten te kunnen invullen. Zo kunnen we de kosten beter beheersen.
7. Bezoekersgarantie: Wij pogen expositielocaties zó te selecteren dat we verzekerd zijn van voldoende publieke belangstelling. Per expositie zullen we vermelden waar deze bezoekersgarantie o.i. op gebaseerd is.

Startsubsidie aangevraagd

Kamerata heeft bij de gemeente Dalfsen een “startsubsidie” aangevraagd.
Wij willen de exploitatie van de te organiseren exposities financieren middels 10 euro eigen bijdrage per expositie van de inzenders.
Echter: We willen tevens de jeugd enthousiast maken voor de fotografie. We proberen dat te doen door jeugdigen op de expositielocaties te laten fotograferen en prints te maken. Die foto’s kunnen op een later tijdstip als aanvulling dienen van een Kamerata-expositie (het thema van de in te zenden foto’s kan worden afgestemd op die van de jeugd-foto’s).
Wanneer de start-subsidie wordt toegekend kunnen we een eenvoudige printer en papier aanschaffen. NOOT: in februari is de subsidie toegewezen !!!! HOERA !

Laatste nieuws

Kamerata is ook met de firma Bootsma te Zwolle in gesprek. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het etaleren van fotografisch materiaal. Ze werken o.a. voor Foam en Huis Marseille (Amsterdam). De foto’s van de recente expositie van Viviane Sassen in Huis Marseille zijn o.a. door Bootsma opgehangen !
Bootsma gaat ons helpen een “uithangbord” te maken om op onze exposities de nodige aankondigingen te kunnen doen (openingstijden, deelnemers, data volgende expo’s etc.); tevens denkt hij mee over extra activiteiten rond exposities. Hierover later vast meer.
6 Wissellijsten zijn ons gratis aangeboden door “de Regenboog” – lijstenmakers te Nijverdal; die gaan we ter kennismaking beschikking stellen aan nieuwe deelnemers aan onze exposities.
Onze gevraagde startsubsidie bij de gemeente Dalfsen is toegewezen. We kunnen voor dit geld bv. een koffiezetapparaatje aanschaffen voor de suppoosten op onze expo’s.